1900 1839
C??c 1000?/phút
EN

Ng?m hoa tuy?t ph? tr?ng ??i ??t ??

Khi s?c vàng r?c c?a hoa d? qu? d?u xu?ng, c?ng là lúc hoa cà phê bung n? gi?a ??t tr?i Tay Nguyên. Mùa hoa ?y ??p tinh kh?i gi?a b?u tr?i trong xanh nh? “su?i ngàn cho em hát, cho anh ?ánh chiêng...” mà nhi?u ng??i yêu hoa v?n dành cho cái tên trìu m?n - “hoa tuy?t” c?a mi?n ??t ?? bazan!

  28/01/2019 09:50
Nói v? các mùa hoa tr?ng tinh kh?i, ngoài nh?ng cánh ??ng c?i tr?ng, hoa m?n, hoa m? ? Tay B?c hay mùa hoa s?a, cúc h?a mi d?u dàng t?i Hà N?i.. thì gi? ?ay, mùa hoa cà phê c?ng khi?n ng??i ta mong ngóng. cá cược gà chọi hội limTay Nguyên - vùng ??t có n?ng, có gió, có tr?i xanh may tr?ng, ??i cao và ??t ??. Tay Nguyên - ch? có hai mùa m?a - kh? r? r?t, và tháng 3 là mùa hoa cà phê tr? hoa kh?p r?y n??ng.? Th?i gian này, ??t tr?i kh?p 5 t?nh Kon Tum, Gia Lai, ??k L?k, ??k N?ng và Lam ??ng ???c nhu?m s?c tr?ng tinh kh?i c?a r?y cà phê b?t ngàn. Do s? chênh l?ch khí h?u ? các t?nh mà mùa hoa cà phê th??ng n? thành 2-3 ??t và n?i ti?p nhau kéo dài kho?ng 2 tháng ??n khi h?t xuan.
?i d?c theo nh?ng n?o ???ng ? vùng ??t ?? bazan, kh?ng khó ?? nhìn th?y nh?ng ??i hoa c? phê tr?ng mu?t tr?i dài t?a nh? m?t t?m th?m tuy?t r?ng l?n. D??i ánh n?ng c?a mùa xuan n?i ??i ngàn, hàng tri?u b?ng hoa cà phê nh? càng thêm b?ng sáng. Hình ?nh hoa cà phê ???c xem là nét ??p ??c tr?ng nh?t c?a vùng ??t Tay Nguyên, khi?n du khách kh?ng kh?i xao xuy?n khi ng?m nhìn và b?i h?i nhung nh? khi ph?i chia xa. Ngay c? nh?ng ng??i? con n?i ?ay, mùa hoa cà phê v?n làm cho h? ng? ngàng.
T?ng n? hoa co ro tr?n mình trong k? lá, ch?ng ch?i v?i cái rét dài d?ng d?c c?a mùa ??ng. Khi ti?t tr?i chuy?n sang xuan, n?ng giòn h?n, ??y lùi cái giá rét, mang h?i ?m ??n cho v?n v?t sinh s?i c?ng là lúc nh?ng búp hoa cà phê tr? mình th?c gi?c, sau th?i gian ng? vùi trong nh?ng ngày dài l?nh l?o. M?i ?êm qua th?i, c? r?y cà phê v?n xanh ng?t màu lá. Nh?ng búp hoa xinh x?n ?ang ng?m n??c còn ?n mình trong màu xanh ?y. V?y mà sáng h?m sau, n? ?? chuy?n mình th?c t?nh và bung ra nh?ng cánh hoa tinh kh?i chào ngày m?i.
M?t b?ng, hai b?ng, r?i ch? m?y ch?c c? cành, c? cay, r?i c? tri?n ??i ???c ph? m?t màu tr?ng tinh kh?i c?a hoa cà phê. Nhìn t? phía xa, gi?ng nh? nh?ng b?ng tuy?t tr?u n?ng trên cành. Hòa quy?n vào khung c?nh nh? “tuy?t tr?ng ph??ng Tay”, ?ó là mùi h??ng ng?t ngào c?a hoa cà phê, m?t mùi h??ng sau ??m ??n khó t?, m?t mùi h??ng khi?n bao ?àn ong bay v? hút m?t. V? ??p c?a hoa cà phê ?? ???c thi s? Xuan Di?u nh?c t?i trong bài “Hoa cà phê” v?i n?i nh? mong kh?c kho?i:?
“Em ??n ?ay em, ??ng b?n b?
Ta cùng l?c gi?a hoa cà phê
Cho s??ng ??t tóc, h??ng ??y áo
Cho tr?u h?n th?m, m?i tr? v?…”
Kh?ng ch? ??p, hoa cà phê còn có mùi th?m ??c tr?ng quy?n r?. H??ng th?m c?a hoa kh?ng quá n?ng nàn mà d?u nh? trong kh?ng gian trong lành. Mùa hoa cà phê c?ng khi?n ??t tr?i Tay Nguyên th?i ?i?m này “xuan” h?n, t??i tr? h?n. Hoa cà phê dù ??p nh?ng tàn r?t nhanh, th?i gian n? ch? t? 7-10 ngày. Sau khi ph? di?n v? ??p r?c r? c?a mình, hoa s? r?ng cánh và d?n k?t thành t?ng chùm qu? nh? xinh chen chúc bám tr?u cành. N?u có th?, b?n h?y ??n Tay Nguyên vào mùa xuan ?? ???c “say” trong ch?t cafe ??ng ng?t mà ??m ?à và “say” c? m?t mùa hoa tr?ng l?i ?i v?.
Th?ng tin tour:
Bu?n Ma Thu?t - Pleiku ( 4N)
Giá t?: 4,99 tri?u?
KH: 6 – 8/2 (mùng 2 – 4)
?
Bu?n Ma Thu?t – C?ng chiêng Tay Nguyên - Mùa hoa cà phê (3N) - Máy bay
Giá t?: 6,39 tri?u?
KH: 6, 8/2 (mùng 2, 4)
?
??k N?ng - H? Tà ?ùng - Bu?n Ma Thu?t - C??i Voi Bu?n ??n (4N) - M?i
Giá t?: 4,59 tri?u?
KH: 6/2 (mùng 2)
?
Liên h?:?
Vietravel - 190 Pasteur, P.6, Q.3, TP.HCM?
Tel: (028) 3822 8898 – Ext: 1230, 1236?
Hotline: 19001839
Email: sales@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org
F/vietravel
H? th?ng các chi nhánh Vietravel trên toàn qu?c
loading
Các tin khác

Ra giêng hành h??ng vi?ng chùa

Hành h??ng ??u n?m ?ã tr? thành nét ??p v?n hóa c?a dân t?c Vi?t Nam. Không ch? ??nh l?, chiêm bái, ...

  08/02/2019 08:50

V? Châu ??c tr?y h?i vía Bà Chúa X? Núi Sam

Ra Giêng, nh?ng con ???ng h??ng v? An Giang ?ông ?úc, nh?n nh?p khách hành h??ng vía Bà. Ng??i ta tì ...

  01/02/2019 13:37

??u Xuân 'khai pháo' th?n công

Không ch? có nh?ng ??n ?ài ngàn n?m tu?i, Hu? ngày nay “Sáng và S?ng” b?i r?t nhi?u s? ki?n v?n hóa ...

  25/01/2019 08:50

'??n tim' v? ??p tuy?t bích H? Long

Th? gi?i ?ã có quá nhi?u ngôn t? ca ng?i H? Long và m?i ng??i l?i có m?t c?m nh?n riêng, nh?ng t?t c ...

  11/01/2019 08:50

Du ngo?n 4 hòn ??o 'tuy?t tác' c?a Phú Qu?c

Là nh?ng “viên ng?c quý” n?m gi?a bi?n kh?i Phú Qu?c, hòn Th?m, hòn Mây Rút, hòn G?m Ghì, hòn Móng T ...

  10/01/2019 09:50

L?c l?i gi?a mùa hoa xuân

Mùa xuân v?a ch?m ngõ c?ng là lúc dân xê d?ch h?i h? ng??c Tây B?c trên nh?ng cung ???ng hoa xuân. B ...

  18/12/2018 17:46
cá cược gà chọi hội lim sitemap sbobet777 Alpha88 sbobet 5555 bet365soccer sbobet555line OneBet 918kiss login
www.jefferiestubes.com| www.petcareconsultant.com| www.mensbestshaver.com| www.petogadgets.com| www.openrangephotos.com| www.hgw88th.com| www.fireboltguitars.com| www.andrewheimann.com| www.monclerssale.com| www.cassieLaine.net| www.surpriseanddemand.com| www.seacruisersvlogs.com| www.heyitsnollie.com| www.eezymake.com| www.theozoneonline.com| www.comw88th.com| www.thebreastprogram.com| www.hotelw88th.com| www.schylerbinkley.com| www.stripeatyellow.com| www.casualoftravel.com| www.mensbestshaver.com| www.lilacmedicalcentre.com| www.desiredirectory.com| www.freetoachieve.net| www.21w88.com| www.eatcleanremix.com| www.puddleduckparts.com| www.bew88th.com| www.bonzailine.com| www.centurier.com| www.cheerfuLkashmir.com| www.bew88th.com| www.onnenlinshncn.com| www.higo-gravure-flexo.com| www.w88wclub.org| www.eternelserum.net| www.techstreamgames.com| www.eezymake.com| www.casa-verdehomes.com| www.shimi2zumba.com| www.w88th.org|